Skip to content

Puff & Pie

            Puff & Pie รับจัด กล่องอาหารว่าง (Snack Boxes)

สำหรับโอกาสต่างๆ เช่น งานสัมมนา  งานเลี้ยง  และกิจกรรมต่างๆ

                  บริการจัดส่งทั่วกรุงเทพฯ ในราคาพิเศษ !! 

PuffPie Puff&Pie PuffPie Puff&pie PuffPie Puff&Pie PuffPie Puff&pie PuffPie Puff&Pie PuffPie Puff&pie PuffPie Puff&Pie

โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel: 02-235-8684-5
Fax: 02-235-8680

นอกเวลาทำการ : 085-0622244                                                                                               081-7219281

e-mail : puffpiedelivery@yahoo.com

Advertisements
%d bloggers like this: